iklan header

Ispitna Pitanja Za Lovacki Ispit

Ispitna Pitanja Za Lovacki Ispit. Grupa) u najvišem energetskom nivou imaju elektronsku konfiguraciju: Pojam, namena i znaaj elektronske slajd prezentacije kao podrka usmenom izlaganju.

Pitanja I Odgovori Lovacki Ispit Pametno
Pitanja I Odgovori Lovacki Ispit Pametno from static.docsity.com
Lovački ispit se polaže pisano, kroz testove i po potrebi usmeno, na osnovu programa polaganja. Kandidat odgovara na minimalno tri pitanja, a na temelju. • odgovor na prvo pitanje treba da pokaže da kandidat/kandidatkinja poznaje:

A) istorijski kontekst nastanka dela b) sadržaj dela (što će pokazati elementima analize lirske, dramske ili.

Start studying hranidba ispitna pitanja. A) istorijski kontekst nastanka dela b) sadržaj dela (što će pokazati elementima analize lirske, dramske ili. Cijelo gradivo je obrađeno u tim pitanjima i nemate potrebe za uzimanjem knjiga. Kandidat odgovara na minimalno tri pitanja, a na temelju.


0 Response to "Ispitna Pitanja Za Lovacki Ispit"

Post a Comment

materi 1

materi 2

Iklan Tengah Artikel 2

BUKA